CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ÓFÖLDEÁKON

Óföldeák Községi Önkormányzat 2021-ben a TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A megítélt, vissza nem térítendő támogatás összege: 100.000.000 Ft.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00025

A projekt címe: CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ÓFÖLDEÁKON

A projekt megvalósításának időszaka: 2021.08.01-2023.03.31.

A megvalósítás helyszíne: Óföldeák Község belterülete

A fejlesztés eredményeként az alábbiak valósulnak meg:

A projekt átfogó célja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés-, és kezelése belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítása. Specifikus célok: belvízbiztonság megteremtése, a földmedrű és burkolt csatornák fejlesztése, két db tiltós műtárgy beépítése a vízvisszatartásra való törekvés érdekében.

A projekt szakmai-műszaki tartalma: A tervezett fejlesztés Óföldeák község belterületén valósul meg. A belvizek biztonságos levezetése érdekében a kritikus szakasz geodéziai felmérését, tervét el kell készíteni. Az árkok lejtéseit ki kell alakítani, a magasan lévő bejárókat, átereszeket megfelelő átmérővel a tervezett szintre kell elhelyezni. A projekt keretében rekonstruálásra kerül mintegy 3 600 méter meglévő csatorna, továbbá megépül összesen 540 méter új burkolt árok és 420 méter új földmedrű csatorna. Ez mindösszesen mintegy 4 560 méter hosszt jelent. Az érintett szakaszokon a kapubejárók és átereszek a tervdokumentáció részét képező tervrajzok szerint épülnek majd meg.

A megvalósuló infrastruktúra fejlesztések által javul a települési környezet, amely hozzájárul a gazdasági tevékenységek és vállalkozások ösztönzéséhez vagy kedvezőbb életminőséget biztosít vagy segíti a népességmegtartást.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.