Helyi önkormányzati választás 2019

HIRDETMÉNY
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.
A szavazás napja:
2019. OKTÓBER 13.
A szavazás
6:00 órától 19:00 óráig tart.
Névjegyzék
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak.
A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatal) tekinthető meg.
Ajánlás
A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. szeptember 9-ig jelöltet ajánlhat.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
Szavazás
A választópolgár személyesen, az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat.
A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.
Az a választópolgár, aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,
2019. október 9-ig átjelentkezhet, és a tartózkodási helyén szavazhat.
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához,
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.
Nemzeti Választási Iroda
letölthető itt: Hirdetményplakát 2019