Belterületi közutak fejlesztése

Óföldeák Községi Önkormányzat 2022. novemberében a TOP_PLUSZ-1.2.3-21  kódszámú „Belterületi közutak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 39.651.134,-Ft

A projektről:

Támogatást igénylő neve: Óföldeák Községi Önkormányzat

A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2022-00027

A projekt címe: Belterületi közutak fejlesztése Óföldeákon

A projekt megvalósítási időszaka: 2022.09.01-2024.12.31.

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2024.12.31

Támogatás összege: 39.651.134 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

A projekt CÉLJA

A projekt fő célja a jelenleg rossz minőségű utak meglévő szilárd burkolatának felújítása, korszerűsítése

Óföldeák Községi Önkormányzat célja, hogy hosszú időn keresztül hibamentes útszakasz kerüljön kialakításra, ezáltal biztosítva karbantartásra fordítandó költségek csökkentését. Tehát cél az útpályára fordítandó költségek csökkentése, melynek révén a felszabaduló összegek egyéb, a lakosság életszínvonalát növelő tevékenységekre/szolgáltatásokra fordítható.

A fejlesztéssel érintett utak:

  • Ady Endre utca 185 hrsz. (140 m hosszon és 3,50 m szélességben) – rossz állapotú szilárd (aszfalt) burkolat felújítása
  • Rózsa utca 154 hrsz. (135 m hosszon és 3,60 m szélességben) – rossz állapotú szilárd (aszfalt) burkolat felújítása
  • Park utca 285 hrsz. (128 m hosszon és 2,90 m szélességben) – rossz állapotú szilárd (aszfalt) burkolat felújítása

A fejlesztéssel érintett utak mindegyike rossz állapotú, amelyen rosszak a közlekedési lehetőségek. Annak érdekében, hogy a lakosok számára közlekedés minden évszakban, minden időjárási körülmény között megfelelően biztosítható legyen, az utak használhatóak legyenek fontos az utak felújítása.

A fejlesztés környezeti indokoltsága

Az érintett útszakaszok felújításával jelentősen csökkenhet a település belterületén a porszennyezés. A fejlesztés által megvalósul az érintett területen élők számára a biztonságos és egészséges lakókörnyezet biztosítása, növekszik az érintett lakosság életszínvonala. A szennyezések csökkentése, valamint a tisztán környezet pozitívan hat az egészségi állapotra és az élet minőségre, amely így hozzájárul a társadalmi kohézió valamit esélyegyenlőség megteremtéséhez.

A fentieken túl a fejlesztés révén a településkép olyan irányban fejlődik, amely képes csökkenteni a népesség csökkenést.

A fejlesztés lakossági és társadalmi indokoltsága

A lakosság szempontjából nem elhanyagolható igény a biztonságos közúti közlekedés. A belterületi utakat a település teljes lakossága használja kortól, nemtől függetlenül, ennek okán a megfelelő minőségű és az előírásoknak megfelelő szélességű útszakaszok kialakítása elengedhetetlen egy XXI. századi település életében. A hiányosságok veszélyeztetik a közúti közlekedők mind testi, mind anyagi biztonságát, ezek pótlását, kiegészítését szolgálja a jelenlegi fejlesztés.

A fejlesztés gazdasági indokoltsága

A projekt segít megteremteni a vonzóbb, élhetőbb fenntarthatóbb környezet feltételeit, továbbá minden infrastruktúra-fejlesztés hozzájárul a helyi gazdaság fejlesztéséhez és élénkítéséhez a modern, vonzó, élhetőbb települési környezet által.

Az úthálózat fejlesztése hozzájárul az Óföldeákon élők életminőségének kedvező változásához, serkenti a családok és a vállalatok letelepedését, ami a lakosságszám növekedését és új munkahelyeket jelenthet a jövőben. A kiépített és biztonságos közlekedési infrastruktúra népességmegtartó funkcióval bír, így tervezetten csökken a szakképzett munkaerő elvándorlása, mely távlati potenciálként szolgálhat új vállalkozások alapításához, vagy a betelepülő cégek megjelenéséhez. Összességében a településnek is nő a versenyképessége.

A vonzó jó infrastruktúrával ellátott területek megalapozzák a gazdasági fejlődés és munkahelyteremtés melynek gazdaság élénkítő hatása van, emellett a tervezett fejlesztések közmunka lehetőséget biztosítanak az érintett településeken élő munkanélküliek idősebb korú munkavállalók számára.

További információ kérhető:

Óföldeák Községi Önkormányzat

Tel: (06 62) 295 603

E-mail: hivatal.ofoldeak@gmail.com

Web: http://ofoldeak.hu/