Vass József a 2014. évi “Óföldeákért” cím kitüntetettje

A 2014. május 31-i Templombúcsú és Falunap alkalmával községünk új díszpolgárral

gazdagodott Vass József személyében.

Az óföldeáki Honismereti-, hagyományőrző és Szabadidő Klub elnöke több évtizedes

munkássága által érdemelte ki ezen címet.

A kitüntetés átadásakor elhangzott méltatást adjuk közre mindazoknak akik nem

voltak jelen az ünnepi testületi ülés eseményén.

Óföldeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete a     20/2004./IX.15./számú rendeletében döntött arról, hogy évente egyszer   

„Óföldeákért” címet adományoz annak a személynek vagy szervezetnek, aki vagy amely valamely jelentős, valamint folyamatos közösségért végzett tevékenységével általános elismerést szerzett, mely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

A címmel külön erre az alkalomra készített díszoklevél és emlékplakett  jár.

 

Óföldeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 76/2014.(V.15.) számú határozatával Óföldeákért címet adományoz Vass József az Óföldeáki Honismereti-, Hagyományörző  és Szabadidő Klub elnöke részére.

 

Vass József Szentesen született. Családjával közel harminc éve él Óföldeákon. Katonai szolgálatból történő leszerelését követően a Helyi Szociális otthonban – a szakmájában –  kertészként helyezkedett el.

A katonai pályafutása során kialakult emberekkel való jó kapcsolat alakítását, formálását, valamint a társadalmi együttélés morális alapelveit jól hasznosította az MHSZ helyi szervezetében propagandistaként. Szervezte, irányította a szervezeti életet. 1989-től a klub társadalmi elnökének választotta meg a közgyűlés. Nagy energiát fordított a közösségi életre megyei, területi versenyeket szervezett.

Az MHSZ-ből önálló társadalmi szervezetet hozott létre 1990-ben. A Technikai Tömegsport Klub a község fiataljait fogta össze, amelyben mindenki megtalálta az érdeklődésének megfelelő sport, szórakozási lehetőséget.

1994. óta önkormányzati képviselőként is sokat tett és tesz a közösségért, hiszen a településen élő emberek életének jobbá tételéért fáradozik.

Negyedszázada gyűjti Óföldeák emlékeit és fotózza természetes és épített örökségét. Közreműködésével, önzetlenül segíti a település rendezvényeit. Dokumentum értékű fotóit, kutatásainak eredményét kiállításokon és előadásokon tárja a nyilvánosság elé. A hagyományokat magnófelvételen örökíti meg. Fontosnak tartja a társadalmi haladást, a település külső képének javítását, a község múltját, jelenét és jövőjét. Rendszeresen jelentet meg a településéről kiadványokat. Eddig nyolc kötetet írt és adott ki Óföldeák múltjáról. A közelmúltban jelent meg verseskötete Szívemben él címmel.

Az Óföldeáki Honismereti, Hagyományörző és Szabadidő Klub életre hívásával a község jó hírnevét öregbítette. Megalapította az Emlékházat, melyet a község történelméhez kapcsolódó emléktárgyakkal rendezett be.

Munkássága elismeréseként a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma  2008-ban a „közművelődés fejlesztésért” a „Magyar Kultúra Lovagja” címet adományozta, míg  az Építészeti és Építésügyi Díjak Bizottság Kós Károly-Díjat adományozott számára.

Munkássága, emberi magatartása példaképül szolgál mindenki számára.

Gratulálunk és további békés, boldog, jó egészségben töltött éveket kívánunk.

Kategória: önkormányzat, rendezvényeinkről | A közvetlen link.