Óföldeák településen a képviselő-testületben megszerezhető mandátumszám megállapítása

                                                                        HATÁROZAT
A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306.s (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
Általános választására – Óföldeák településen a képviselőtestület tagjainak számát a következők
szerint állapítom meg:
Óföldeák település önkormányzati képviselő-testütet tagjainak száma 4 fő.
Jelen határozat ellen a közlését követő 3 napon belül az Óföldeáki Helyi Választási Bizottsághoz
(6923 Óföldeák, Bajcsy-Zsilinszky utca 2., e-mail: hivatal.ofoldeak@gmail.com) benyújtott kifogással lehet élni.
Jelen határozatomat hirdetmény útján, valamint Óföldeák Községi Önkormányzat honlapján (www.ofoldeak.hu) történő megjelentetéssel teszem közzé.

lNDOKOLÁS

A Ve 306.$ (í)-(2) bekezdései alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását
kezelő központi szerv az általános választás évében január 31-ig átadja a települések, a megyék,
illetve a főváros lakosságszámának január 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára’ A
Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőjével.
A helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében
február 1S_ig határozatban állapítja meg a képviselő testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.
A Nemzeti Választási lroda – a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
(KEK KH) által átadott adatok szerint – közölte a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőivel a
lakosságszám adatokat, mely szerint Óföldeák település lakosságszáma 2019. január 1-jén 482 fő volt.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
(továbbiakban: Övjt.) 4.s b) pontja alapján a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni
listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 1000 lakosig 4 fő.
A fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint
határoztam.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 209.s-210.s-ai biztosítják.
A határozat a Ve. 306.$-án, az Övjt. a.$ c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 209.$- 210.$-ain alapul.

Földeák, 2019. február 8.

 

letölthető formátum:

Óföldeák településen a képviselő-testületben megszerezhető mandátumszám …

412019. (ll.11.) HVI vezetői határozat
Tárgy: Szavazókör felülvizsgálata Óföldeák község területén
letölthető formátum:

Óföldeák – Szavazókör

Kategória: hirdetmények, kiemelt, önkormányzat | A közvetlen link.