H I R D E T M É N Y

Óföldeák Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 8/2021.(X.29) önkormányzati rendelete 17.§-a alapján:

Települési támogatást biztosít az Önkormányzat – kérelmükre – a nem Óföldeákon házasságot kötött, és Óföldeákon a kérelem benyújtását megelőző 25 évben bejelentett lakóhellyel rendelkező azon házaspárok részére, akik adott évben 50 éves házassági évfordulójukat ünneplik.

 Az 50 éves házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok 10.000.-Ft/pár egyösszegű, egyszeri támogatásban részesülnek.

Azok a nem Óföldeák községben házasságot kötött személyek, akik az 50 éves házassági évfordulójukat, kérelmet nyújthatnak be a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal Óföldeáki Kirendeltségéhez                  

2021. november 15. napjáig. A határidő jogvesztő.

A kérelemhez csatolni kell a házassági anyakönyvi kivonatot.

Óföldeák, 2021.11.02.                     

                                                                            Simonné Sinkó Erika sk.

                                                                                         polgármester

Kategória: hirdetmények | A közvetlen link.