Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. tájékoztató

Az “MVM Gallyazási védőövezet paramétereit” tartalmazó tájékoztató anyagot ITT tudja letölteni.

Gallyazással a zavartalan áramszolgáltatásért

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Tájékoztatás

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Szociális Tüzelőanyag Támogatás

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

H I R D E T M É N Y

Óföldeák Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 8/2021.(X.29) önkormányzati rendelete 17.§-a alapján:

Települési támogatást biztosít az Önkormányzat – kérelmükre – a nem Óföldeákon házasságot kötött, és Óföldeákon a kérelem benyújtását megelőző 25 évben bejelentett lakóhellyel rendelkező azon házaspárok részére, akik adott évben 50 éves házassági évfordulójukat ünneplik.

 Az 50 éves házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok 10.000.-Ft/pár egyösszegű, egyszeri támogatásban részesülnek.

Azok a nem Óföldeák községben házasságot kötött személyek, akik az 50 éves házassági évfordulójukat, kérelmet nyújthatnak be a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal Óföldeáki Kirendeltségéhez                  

2021. november 15. napjáig. A határidő jogvesztő.

A kérelemhez csatolni kell a házassági anyakönyvi kivonatot.

Óföldeák, 2021.11.02.                     

                                                                            Simonné Sinkó Erika sk.

                                                                                         polgármester

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Hirdetmény

Szociális tüzelőanyag támogatás

Óföldeák Községi Önkormányzat természetben nyújtott szociális ellátásként barnakőszenet biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át (85.500-. Ft), egyedül élő személy esetén a 375 %-át (106.875- Ft).

Óföldeák Községi Önkormányzat Természetben nyújtott tüzelőanyag támogatásról szóló rendelete szerint a kérelem elbírálásánál előnyben kell részeszesíteni azon személyeket akik:

  • aktív korúak ellátására,
  • időskorúak járadékára,
  • települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen, akik lakhatási támogatásban részesülnek) illetve
  • akik halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban élnek.

A támogatás mértéke legfeljebb 10 mázsabarnakőszén, egyszeri alkalommal.

Az eljárás kérelem alapján indul. A kérelmet a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal Óföldeáki Kirendeltségén (6923 Óföldeák, Bajcsy-Zs.E. utca 2.) kell előterjeszteni, a külön erre rendszeresített formanyomtatványon. (A nyomtatványt a hivatalban lehet beszerezni).

Egy háztartásból csak egy személy nyújthat be támogatás iránti kérelmet.

A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni.

A kérelmet 2021. november 02. napjától – 2021. november 15.  napjáig lehet benyújtani.

Kérelem

A támogatási kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el. Kedvező elbírálás esetén a barnakőszén elszállításáról a jogosult köteles gondoskodni.

Óföldeák, 2021.11.02.

                                                                                                 Simonné Sinkó Erika sk.

                                                                                         polgármester

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

A pályázathoz tartozó dokumentumokat letöltheti a www.ofoldeak.hu honlapon, az alábbi linkeken:

Pályázati_kiírás_A_2022 
Pályázati_kiiras_B_2022

Felhasználói kézikönyv pályázóknak:

eper_bursa_palyazoi_felhasznaloi_kezikonyv

Benyújtási határidő:
2021. november 05.

A pályázatokat papír alapon Földeák Községi Önkormányzathoz kell benyújtani Kurunczi-Bálint Nikolett szociális ügyintézőhöz.

További információ: https://emet.gov.hu/bursa-2021-a-felhivas-palyazok-reszere/

Óföldeák Községi Önkormányzat

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Kerékpárral a múltba 2021. október 1. Földeák-Óföldeák

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Felhívás

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Civil Érték és Közösség díj 2021.

Pályázati felhívás

Adatlap

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!