CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ÓFÖLDEÁKON

Óföldeák Községi Önkormányzat 2021-ben a TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A megítélt, vissza nem térítendő támogatás összege: : 105.980.860 Ft.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00025

A projekt címe: CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ÓFÖLDEÁKON

A projekt megvalósításának időszaka: 2021.08.01-2023.12.20.

A megvalósítás helyszíne: Óföldeák Község belterülete

    Helység  Irányító- szám    Közterület    Helyrajzi szám
  Óföldeák  6923  Ady Endre utca  185
  Óföldeák  6923  Bajcsy utca  159
  Óföldeák  6923  Béke utca  112
Óföldeák6923Eötvös utca127
  Óföldeák  6923  József Attila utca  125
  Óföldeák  6923  Návay L. u.  136
  Óföldeák  6923Kerektói csatorna07/2
  Óföldeák  6923Katona csatorna0323
  Óföldeák  6923Táncsics utca89
  Óföldeák  6923Szabadság utca123
  Óföldeák  6923Széchenyi utca208
  Óföldeák  6923Rózsa Ferenc utca154
  Óföldeák  6923Rózsa Ferenc utca172
  Óföldeák  6923Rózsa Ferenc utca9

A fejlesztés eredményeként az alábbiak valósulnak meg:

A projekt átfogó célja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés-, és kezelése belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítása. Specifikus célok: belvízbiztonság megteremtése, a földmedrű és burkolt csatornák fejlesztése, két db tiltós műtárgy beépítése a vízvisszatartásra való törekvés érdekében.

A projekt szakmai-műszaki tartalma: A tervezett fejlesztés Óföldeák község belterületén valósul meg. A belvizek biztonságos levezetése érdekében a kritikus szakasz geodéziai felmérését, tervét el kell készíteni. Az árkok lejtéseit ki kell alakítani, a magasan lévő bejárókat, átereszeket megfelelő átmérővel a tervezett szintre kell elhelyezni. A projekt keretében rekonstruálásra kerül mintegy 3 600 méter meglévő csatorna, továbbá megépül összesen 540 méter új burkolt árok és 420 méter új földmedrű csatorna. Ez mindösszesen mintegy 4 560 méter hosszt jelent. Az érintett szakaszokon a kapubejárók és átereszek a tervdokumentáció részét képező tervrajzok szerint épülnek majd meg.

A megvalósuló infrastruktúra fejlesztések által javul a települési környezet, amely hozzájárul a gazdasági tevékenységek és vállalkozások ösztönzéséhez vagy kedvezőbb életminőséget biztosít vagy segíti a népességmegtartást.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.