Hálás köszönetemet fejezem ki a 2013. november 16 -án megjelent, fásítási munkában

részvevőknek az áldozatos és lelkiismeretes munkáját !

Külön köszönet illeti Nacsa Marikát az ötletért, a  szervezésért és a megvalósításért !

A résztvevők névsora :  Csernus Imre és neje

Simon Géza és neje Balázs Ibolya

Vízhányó Ferenc és neje Nacsa Mária

Lóczi Sándor