Iparűzési adó rendelet

Óföldeák Község Önkormányzati

Képviselő-testületének

14/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelete

A  helyi iparűzési adóról

 

 

Óföldeák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h, pontjában meghatározott helyi adóztatás feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § (1) Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 2,5 M forintot nem haladja meg.

 

2.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1.6%-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 1.000 forint.

 

3.§ Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

 

4.§ Hatályát veszti Óföldeák Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 16/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról.

 

Hajnal Gábor                                                  Wéberné Bandur Rozália

polgármester                                                                körjegyző

 

 

Záradék: „A rendeletet a Képviselő-testület 2012. november 27-i soros  ülésén fogadta el. A rendelet 2012. december 1-jén hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – került kihirdetésre.

 

Óföldeák, 2012. december 01.                                                                                                            

                                                                                                         Wéberné Bandur Rozália

                                                                 

Kategória: hirdetmények | A közvetlen link.