Hirdetmény

Szociális tüzelőanyag támogatás

Óföldeák Községi Önkormányzat természetben nyújtott szociális ellátásként barnakőszenet biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át (85.500-. Ft), egyedül élő személy esetén a 375 %-át (106.875- Ft).

Óföldeák Községi Önkormányzat Természetben nyújtott tüzelőanyag támogatásról szóló rendelete szerint a kérelem elbírálásánál előnyben kell részeszesíteni azon személyeket akik:

  • aktív korúak ellátására,
  • időskorúak járadékára,
  • települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen, akik lakhatási támogatásban részesülnek) illetve
  • akik halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban élnek.

A támogatás mértéke legfeljebb 10 mázsabarnakőszén, egyszeri alkalommal.

Az eljárás kérelem alapján indul. A kérelmet a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal Óföldeáki Kirendeltségén (6923 Óföldeák, Bajcsy-Zs.E. utca 2.) kell előterjeszteni, a külön erre rendszeresített formanyomtatványon. (A nyomtatványt a hivatalban lehet beszerezni).

Egy háztartásból csak egy személy nyújthat be támogatás iránti kérelmet.

A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni.

A kérelmet 2021. november 02. napjától – 2021. november 15.  napjáig lehet benyújtani.

Kérelem

A támogatási kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el. Kedvező elbírálás esetén a barnakőszén elszállításáról a jogosult köteles gondoskodni.

Óföldeák, 2021.11.02.

                                                                                                 Simonné Sinkó Erika sk.

                                                                                         polgármester

Kategória: hirdetmények | A közvetlen link.