Felhívás eb összeírással kapcsolatos feladatokról !

F E L H Í V Á S

eb összeírással kapcsolatos feladatokról

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló módosított 1998. évi XXVIII. törvény alapján

2012. évtől a települési önkormányzatok ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében, és a

veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, három évente legalább

egy alkalommal ebösszeírást végeznek, mely alapján elektronikus nyilvántartást kell

vezetni az ebekre és tulajdonosára vonatkozó adatokról.

 

2013. január 01 –től minden 4 hónaposnál idősebb eb chippel történő megjelölése kötelező !

 

A chip ára, és a regisztráció 3.500 Ft/eb, amely tartalmazza a kiszállás, az esetleges vizsgálat, és ha szükséges, az új igazolvány kiállításának költségét is.

 

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a szükséges adatokat az

önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget,

állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető. Az ebek jelölésére és nyilvántartására

vonatkozó szabályok betartását a jegyző és a területileg illetékes állategészségügyi és

élelmiszer – ellenőrző hivatal ellenőrzi.

 

Kérek minden lakost, nyilatkozatával segítse elő az ebek összeírásához szükséges

munkafolyamatok végzését.

 

A chipek beültetésének lehetősége Óföldeákon 2012. december hónapban

(későbbiekben kijelölt időpontban, hirdetőtáblákon való kifüggesztéssel) lesz

lehetőség, melyet Dr Nádasdi László végzi.

 

Az ebek tartási helyén (lakcímen) történő chipezése a 30/205-7073 telefonszámon

előzetes egyeztetést követően lehetséges.

 

Kérem, hogy a FELHÍVÁS hátlapján lévő ADATLAPOT  kitöltve szíveskedjen

az Óföldeáki Hivatalban elhelyezett gyűjtődobozba eljuttatni 2012. december 20 –ig !

 

                                                                                               

Segítségüket köszönöm :

Wéberné Bandur Rozália

körjegyző

 

Kategória: hirdetmények | A közvetlen link.